Κάθε χρόνο καὶ μ’ ἀφορμὴ τὶς ἐκθέσεις βιβλίου ποὺ γίνονται σὲ διάφορα μέρη τῆς χώρας, ἀκούγεται ὁ παραινετικὸς λόγος «διαβάστε βιβλία» ἢ «χαρίστε ἕνα βιβλίο». Παρ’ ὅλ’ αὐτά, μόνο ἕνα μικρὸ ποσοστὸ ἀποτελεῖ τοὺς σταθεροὺς καὶ τακτικοὺς ἀναγνῶστες, ποὺ σύμφωνα μὲ την πιὸ πρόσφατη ἔρευνα φτάνει τὸ θλιβερὸ ἐκεῖνο νούμερο τοῦ 8.1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. 


Ἀναρωτιέται κανείς, λοιπόν, πόσοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ θ’ ἀφήσουν τὶς ὅποιες κι ὅσες ψυχοφθόρες, χρονοβόρες κι ἄγονες ἐνασχολήσεις καὶ θὰ κάτσουν νὰ διαβάσουν ἕνα ἄξιο κείμενο; Σημειωτέον ὅτι ἡ παραπάνω ἔρευνα δὲν ἐξετάζει ποιάς ποιότητας εἶναι τὰ βιβλία ποὺ διαβάζουν ἀκόμα κι οἱ φανατικοὶ βιβλιόφιλοι. Λὲς κι ὅλα τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ἀγόρα εἶν’ ἐξίσου ὠφέλιμα κι ἄξια κι ἑπομένως ὅ,τι καὶ νὰ διαβάζουμε καλὸ κάνει (πάρτε γιὰ παράδειγμα ὅλ’ αὐτὰ τὰ «best sellers» ποὺ προβάλλονται τάχα κατὰ τεκμήριο ὡς μεγαλόπνοα ἔργα, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἀμφιβάλλω ἂν ξεπερνοῦν σὲ ἀξία ἀκόμα καὶ τὰ κείμενα πολλῶν μέτριων συγγραφέων τοῦ πρώτου ἠμίσεως τοῦ 20ου αἰῶνα· δηλαδὴ τότε ποὺ ἀκόμα κι οἱ μέτριοι εἶχαν τὴν ἀξία τους). 


Δεδομένου ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς συνεχίζει νὰ πορεύεται μὲ καταργημένη τὴν παιδεία καὶ τὴ γλῶσσα του, μὲ ἀνύπαρκτη πολιτιστικὴ πολιτικὴ καὶ μὲ πρότυπα πού, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν εὐνοοῦν σοβαρὲς πνευματικὲς ἐπιλογές, δὲν θὰ μοῦ κάνῃ καμμία ἔκπληξη ἐὰν τὸ βιβλιόφιλο κοινὸ δὲν αὐξηθῇ οὔτε στὸ ἐλάχιστο μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια.


Ἑπομένως, ἂς ἀσχοληθοῦμε περισσότερο μὲ τὸ καλὸ  βιβλίο καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅσο περισσότερα ἄ ξ ι α κείμενα διαβάζει κάποιος, τόσο αὐξάνονται οἱ πιθανότητες νὰ ξεφύγῃ ἀπ’ τὴν ἀγέλη τῶν ἠμιμαθῶν, ν’ ἀντιληφθῇ πόσα λίγα γνωρίζει καί, ἂν πρόκειται γιὰ συγγραφέα, νὰ γράφῃ λιγότερο καὶ καλύτερα ἢ καὶ καθόλου καθὼς θὰ διαπίστωνε, στὴν περίπτωση αὐτή, τὴν ἔνδεια τῆς δικῆς του γραφῆς.

575ae89152bcd020008c848a.jpg

Διαβάστε (τ’ άξια) γιατί χανόμαστε

του Κωνσταντίνου Κ. Χατούπη